Bán ních LQMB lever 30, tướng 9, trang phục 4,
ngọc III CVL-XG đỏ =10
NGỌC III TD-MTĐ-XG đỏ = 10
NGỌC III TLCM-MTĐ tím =10
NGỌC III CVL-TC xanh = 10
NGỌC III CVL-XG xanh = 10
Ngọc III MÁU tím = 1
Giá bán 250k
Liên hệ 0972755255