Máy hình thức đẹp màu trắng chức năng ok không lỗi nhỏ. Đã dán cl và ốp
Giá 750k
Call 0984831772