Lên đời bán em 6 plus gray đang dùng bt không lỗi lầm , hình thức 98%
giá 45 01672800884