Bán 6s plus 16g gray bản. Quốc tế zin đẹp không một lỗi nhỏ mua bán tại nhà bảo hành thoải mái giá 7 troekeu lh 0986632863