Như tiêu đề ai có sms 0967530000 cho e xin ít ảnh + giá luôn nhá