Mình có 3 sào ruộng 1 sào = 360m2. Nay cần vốn kinh doanh nên bán ai có mua mình để lại thuộc tổ 12. Phường thịnh đán liên hệ 0976 949 555