như tiêu đề. e muốn 1 con ps3 hack ai có thông tin thí sms cho e theo sdt 0972102053