Do vợ mới sinh em không kham nổi nên có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ dây truyền lọc nước tinh khiết
1. Dây truyền lọc
2. Hệ thống bơm tec nước
3. Xe tải đi giao hàng
4. Khoảng 3000 vỏ bình và gần 300 điểm bán bảo gồm các nhà máy và tạp hóa
5. Bàn giao luôn sim tổng đài
Hãng đã có thị trường chỉ cần đóng bình và đi giao không phải làm thì trường nữa
Giá mong muốn tất cả 420 triệu
Ai có nhu cầu xin liên hệ em .0984.377.775 và 0977725323