bán
0961.542.999=5.5
sim ts ck 600k/22 tháng
lh 0988888777