sáng thứ 6 ngày 13 thanh lý luôn e ip6 qte gold 4tr5 cho ae thợ. khách lẻ 5tr full pkien bảo hành 3 tháng luôn 0868201222