chỉ chữa đc trong giai đoạn khi phát hiện trong 2 tuần đầu. alo Đạt 01672147389