Bán gà phoenix nhạn, gà thái lan, gà malaysia, rosecomb. Liên hệ 0280.3509262 tại thành phố Thái Nguyên
http://i1263.photobucket.com/albums/...8_134522-3.jpg
http://i1263.photobucket.com/albums/...8_134541-1.jpg