Em có con 520, máy mua mới đã hơn 1 năm chưa sửa chữa j còn nguyên tem. Giờ e muốn đổi máy sang 525 hoặc 630 thì thêm bnhiu $ hả a?