E có hộ khẩu và sổ ở chợ mới có vay dc ngân hàng ở dưới này k ? Nhờ a tư vấn giúp